Проблематиката в съдебното експертизиране


Актуализиран към 30.04.2020 г. 

Участие на представители на Сдружение СЕФИТА в Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа към Министерството на Правосъдието

Проблематиката в съдебното експертизиране