EUROPE

С цел отчитане на съвременните тенденции в експертната дейност, Сдружение "СЕФИТА" е в кореспондентни отношения с Европейския институт за експертизи и експерти - Франция.

(http://www.experts-institute.eu/)

Сдружението активно участва в програми и организирани мероприятия от Института, като е в контакт с негови членове и други участващи в дейността му организации и експерти.