Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица от 23.12.2022 г.

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Министерство на правосъдието публикува Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. Срокът за становища е 23 януари 2023 г.

С текста на проекта и мотивите към него можете да се запознаете чрез линка по-долу:

Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

 

Управителен съвет на Сдружение "СЕФИТА"