Предложен проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт, касаещ вещите лица

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че от Министъра на правосъдието е предложен за разглеждане и съгласуване Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт, който предвижда да се поддържат електронни досиета, чрез специализиран софтуер за мониторинг и контрол на вещите лица, както и заявителят да има възможност за даване на оценка на вещото лице - за всяко изготвено от него заключение, като по този начин ще се формира рейтинг на вещото лице.

С пълния текст на документите бихте могли да се запознаете в Портала за обществени консултации при Министерски съвет и да изразите Ваше становище по предлаганите допълнения.

УС на Сдружение "СЕФИТА"

 

Представяме на Вашето внимание становище на адвокат Даниела Доковска, публикувано в правния сайт Defakto.bg:

За „рейтинга“ на вещите лица и за вредата от него