Окончателно Решение на 5-членен състав на ВАС за отмяна на Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че с Решение на Върховния административен съд е отменена Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица (с изключение на последните изменения).

Решение на ВАС - Петчленен състав № 10549 от 21.11.2022 г.

Предишно решение на ВАС - Тричленен състав № 4769 от 18.05.2022 г.

 

Във връзка с питане от Главния прокурор на Република България, Министърът на правосъдието даде пояснения относно реда за работа с вещите лица в условията на отменената наредба. 

Отговор на Министъра на правосъдието от 16.12.2022 г.

 

Управителния съвет на Сдружение "СЕФИТА"