Съобщение за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че днес, 05.12.2017 г., на интернет страницата на Министерство на правосъдието е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

Министерство на правосъдието предлага завишване на критериите за избор на вещи лица и на тяхното заплащане

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

 

Становища и предложения можете да отправяте и до Сдружение "СЕФИТА", които след обобщаване ще бъдат представени в Министерство на правосъдието.

 

УС на Сдружение "СЕФИТА"