Контакти


Сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи “СЕФИТА”


адрес: гр. София 1619, ул. "Ген. Михаил Кутузов" № 43

телефон: 02 857 50 91, 02 857 08 56

e-mail: info@sefita.orgУправителен съвет на Сдружение "СЕФИТА":

Веселина Георгиева Попова - Председател

Любомир Петров Герджиков - Изпълнителен член

Емилия Антова Петрова - Изпълнителен член

 

IBAN:  BG87 UBBS 8002 1038 9034 18
BIC:    UBBSBGSF
при:    "Обединена Българска Банка" АД