Образувано адм. дело № 3367 от 2013 г. по описа на Върховния Административен Съд


Информираме Ви, че във връзка с внесената жалба срещу Наредба № 3 / 2012 г. на Министъра на правосъдието, е образувано административно дело № 3367 по описа за 2013 г. на Върховния Административен Съд.