За нас


Инфо

Сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи "СЕФИТА" е създадено в началото на 2003 г. като обединение с нестопанска цел на юридически лица, работещи в областта на финансово-икономическото и техническо експертизиране.

прочети още

Цели


Цели

Сдружението има за основна цел създаване на национална база-данни на експерти, с оглед използване на знанията и опита им в различни области на административното управление, икономиката, социалните дейности и правораздаването.

прочети още

Услуги


Услуги

Приоритетни дейности, осъществявани в рамките на Сдружение "СЕФИТА" са:

- съдебни експертизи 
-  оценки на метериални и нематериални активи 
-  финансово-икономически анализи 
-  технически анализи и оценки

прочети още

Публикации


Публикации

Разказва се една история за амeрикански съд по времето на т.н. ядрени процеси. В съдебно заседание съдията вика при него назначения експерт и го пита: „ А Вие бихте ли могли да обясните простичко теорията на относителността на съдебните заседатели?” . 

прочети още


Актуализиран към 24.01.2024 г.
 

Актуално