Публикации

Публикации

Разказва се една история за амeрикански съд по времето на т.н. ядрени процеси. В съдебно заседание съдията вика при него назначения експерт и го пита: „А Вие бихте ли могли да обясните простичко теорията на относителността на съдебните заседатели?”. 

 

 

 

Актуализиран към 21.12.2022 г.