ПРОЕКТ НА "НОВА" НАРЕДБА ЗА ВЕЩИТЕ ЛИЦА от 14.05.2015 г.

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Информираме Ви, че на сайта на Министерство на правосъдието е качен Проект на "НОВА" Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

Текста на Наредбата и Доклад към нея, можете да видите по-долу, както и на адрес: http://www.justice.government.bg/15/.

Очакваме Ваши становища и предложения на адресите ни за контакт с оглед преценяване на последващи действия в тази насока.