Съобщение относно НИД към Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

 

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на сайта на Министерство на правосъдието е качен проект на НИД на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Очакваме Вашите становища и предложения във връзка с предлаганите изменения.

 

УС на Сдружение СЕФИТА