Меморандум за сътрудничество между организации на експерти

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми Колеги,

Информираме Ви, че във връзка с продължителното нерешаване и съответно нормативно регламентиране на дейността на съдебните експерти у нас, и за надлежното изясняване на проблемни области в тази сфера на дейност, на 21.07.2016 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество между СНЦ СЕФИТА, Българската асоциация на експертите криминалисти (БАСЕК) и Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ).

Меморандумът е съставен като отворен за приобщаване и на други организации с отношение към съдебното експертизиране и експертната дейност, възлагана при спорове и/или от други организации и учреждения.

В случай на интерес за присъединяване от страна на сродни организации, изразяваме готовност за провеждане на срещи за изясняване на евентуални теми от общ интерес.

С пълния текст на Меморандума бихте могли да се запознаете тук.