Проект на Наредба за вещите лица 2023 г. - Становища на Сдружение "СЕФИТА"

 

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че предложения на Сдружение "СЕФИТА" по качения за обществено обсъждане проект на Наредба за дейността на вещите лица, които са отправяни до Министерство на правосъдието и са останали без отговор, са публикувани и ще бъдат публикувани в Портала за обществени консултации към Министерския съвет:

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7352

 

Надяваме се да послужат за промени и подобряване на дейността на вещите лица и качеството на съдебната експертиза.

 

Управителния съвет на

Сдружение "СЕФИТА"