Съобщение относно международно сътрудничество

 

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че в резултат от проведени обсъждания и обмяна на становища със сродна организация на екперти, Сдружение "СЕФИТА" подписа Меморандум за сътрудничество с Камарата на строителните експерти и вещи лица в Русия.

В резултат на подписаното споразумение ще бъде организирана съвместна конференция през м.Ноември 2016 г. по проблемите на експертизирането в строителството, за което  ще Ви съобщим допълнително.

 

УС на Сдружение "СЕФИТА"