Информация от КАСЕБ и приет Акт на Гражданския съвет към ВСС от 05.07.2019 г. относно различно третиране при изплащане на възнаграждения на вещи лица

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на проведеното редовно заседание на Гражданския съвет към ВСС на 05.07.2019 г., беше разгледано предложение от Сдружение "СЕФИТА" за приемане на Акт на Гражданския съвет, във връзка с изнесена информация от Сдружение „Камара на арбитражните и на съдебните експерти в България“ (КАСЕБ) – член на Гражданския съвет към ВСС, относно постъпили сигнали от вещи лица за различно третиране при изплащане на възнаграждения за извършени и приети съдебни експертизи от администрациите на органи на съдебната власт.

 

УС на Сдружение "СЕФИТА"