Предложение за текст на Акт на Гражданския съвет във връзка с информация от КАСЕБ относно разплащания към вещи лица