Информация за експерти

 

Информация за експерти

Експерти от различни сфери на дейност, желаещи да кандидатстват за включване в регистрите при Сдружение "СЕФИТА", следва да изпратят трудово-квалификационна автобиография на електронния адрес на Сдружението. След разглеждане от Управителния съвет, одобрените ще бъдат поканени на интервю.

*****

Във връзка с необходимостта от нормативно уреждане на дейността на вещите лица, Сдружение "СЕФИТА" приема мнения и предложения за подобряване на експертната дейност в досъдебното и съдебно производства както от експерти, така и от свързани с тази дейност лица. Мненията и предложенията ще бъдат разгледани на Управителен съвет на Сдружението и след формиране на обобщено становище, ще бъдат изпратени до съответните институции със законодателна инициатива, с цел съставянето на проект на закон за дейността на вещите лица.