Съобщение за "нов" ред за регулиране на дейността на вещите лица

 

Уважаеми колеги,

 

Иформираме Ви, че от Министерство на правосъдието е предложен за публично обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с който между другото се предвижда нормативното регулиране на дейността на вещите лица отново да премине в компетенцията на Висшия съдебен съвет (§182 от ЗИД на ЗСВ).

Считаме за несъответстващо на широко прокламираната съдебна реформа, поредното прехвърляне на проблема с вещите лица между институциите, наместо да се уреди с обсъждане и приемане на Закон за съдебната експертиза.

 

УС на Сдружение "СЕФИТА"