Съобщение на Пресцентъра на ВСС от 17.10.2014 г.

 

17 октомври 2014 година

На 17.10.2014г. се проведе заседание на Гражданския съвет към ВСС, в което участваха главният прокурор на Република България Сотир Цацаров и Пенка Богданова, заместник главен прокурор при ВКП. Поканата към г-н Цацаров бе отправена по инициатива на неправителствените организации от Гражданския съвет.

Главният прокурор подробно представи процеса по изготвяне на Функционалния анализ на ПРБ, изпълнението на Плана за действие и отчете напредъка по всяка една от конкретните мерки. Изложението му предизвика дискусия по отношение експертното осигуряване на разследването и подобряване на публичната комуникация.

Главният прокурор предостави набор от писмени материали на всяка гражданска организация - член на Гражданския съвет за изпълнението на Плана за действие на ПРБ в периода 01.09.2013г.–01.03.2015г., както и за изпълнението на препоръките по Докладите на ЕК от 18.07.2012г. и от 22.01.2014г. относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка.

Гражданският съвет прие Акт, с който изрази положително становище към представената от главния прокурор информация за Функционалния анализ на ПРБ, Плана за действие към него и отчета за изпълнението му.

По точка втора от дневния ред „Обсъждане проект на Методика за дисциплинарната дейност на Висшия съдебен съвет”, след направени обсъждания и предложения от страна на гражданските организации, беше оформен Акт на Гражданския съвет за представяне на писмени становища от членуващите организации и окончателно обсъждане на проекта.

Следващото заседание на Гражданския съвет е насрочено за 21.11.2014г. като една от темите, предвидена за обсъждане е проектът на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система изготвена от Министерство на правосъдието.