Структура и управителни органи


Структура и управителни органи

на Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”


Общо събрание

Управителен съвет

Изпълнителни органи

Консултативен съвет от експерти

 

Управителен съвет:

Веселина Георгиева Попова – Председател

Любомир Петров Герджиков – Изпълнителен член

Емилия Антова Петрова – Изпълнителен член