Жалба против Наредба № 2 от 29.06.2015 г. на МП за вещите лица

Уважаеми експерти, работещи в сферата на съдебното експертизиране,

 

Информираме Ви, че от колеги от Сдружение "КАСЕБ" има подадена жалба пред Върховния административен съд срещу Наредба № 2 от 29.06.2015 г. на Министъра на правосъдието, с която можете да се запознаете, да коментирате и/или да се присъедините, ако желаете.

 

Управителен съвет на

Сдружение "СЕФИТА"

 

Жалба против Наредба № 2/29.06.2015 г.