Приет годишен план за дейност на Гражданския съвет към ВСС за 2019 г.

 

Уважаеми колеги,

Информираме ви, че на редовното заседание на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 25.01.2019 г., беше обсъден и приет Годишен индикативен план за дейността му през 2019 г.

По-долу предлагаме на вашето внимание темите и мероприятията, които са заложени в Плана, като очакваме ваши коментари и предложения за други проблематики, които да бъдат поставени за разглеждане.

УС на Сдружение СЕФИТА