Представяне в Гражданския съвет към ВСС на Окончателния доклад по проект: Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/

 

Уважаеми колеги,

Информираме ви, че на редовното заседание на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 26.10.2018 г., по т. 1 от дневния ред беше представен Окончателен доклад по изпълнявания от Сдружение СЕФИТА проект: „Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/“.

Презентацията беше изслушана с интерес от участвалите представители на НПО и гости от Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет и управляващия орган на ОП „Добро управление“.

Изразените становища и писмени бележки ще бъдат отразени в Заключителния доклад по проекта.

 

УС на Сдружение СЕФИТА

GrSavet-Presentation_Project_SE_OPDU