Приети изменения на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на 05.10.2018 г. беше публикувана в Държавен вестник Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.  

Очакваме Ваши становища по публикуваните изменения и допълнения.

Пълният текст на Наредба 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, след измененията, можете да видите тук: