Основни положения от Междинен доклад (3) по Дейност 3_Проект ОПДУ

Уважаеми колеги,

В изпълнение на предвиденото по Дейност 6. от изпълнявания от Сдружение "СЕФИТА" проект по ОПДУ, по-долу публикуваме основните положения от разработения от Сдружението Междинен доклад (3). Пълният текст на разработката ще бъде публикуван след изпълнението на всички дейности и съобразен с резултатите от по-нататъшните проучвания.  

УС на Сдружение "СЕФИТА"

01.10.2018 г.