В изпълнение на дейност 3 по проекта са изработени начални доклади 3.1 и 3.2, утвърдени от управляващия екип на Сдружение "СЕФИТА" на 30.06.2018 г.

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че във връзка с изпълнявания проект от Сдружение "СЕФИТА" - „Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/“, от страна на експертите по проекта бяха разработени начални доклади 3.1 и 3.2, съдържащи данни и информация за изготвянето на междинен доклад 3.

Работата на експертите беше утвърдена на съвместно заседание, проведено с екипа по управление на проекта, на 30.06.2018 г.

 

10.07.2018 г.                                                 УС на Сдружение "СЕФИТА"