Основни положения от Междинен доклад (2) по Дейност 2_Проект ОПДУ

Уважаеми колеги,

В изпълнение на предвиденото по Дейност 6. от изпълнявания от Сдружение "СЕФИТА" проект по ОПДУ, по-долу публикуваме основните положения от разработения от Сдружението Междинен доклад (2). Пълният текст на разработката ще бъде публикуван след изпълнението на всички дейности и съобразен с резултатите от по-нататъшните проучвания.   УС на Сдружение "СЕФИТА" 25.06.2018 г.

 

УС на Сдружение "СЕФИТА"

25.06.2018 г.