Актуализирани правила за дейността на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет, приети на заседание на 06.07.2018 г.

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на заседанието, проведено на 06.07.2018 г., бяха приети актуализирани Правила за действие на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет. Изменението на Правилата отчита постъпили предложения от участващите организации с цел подобряване на дейността му.

С актуализираните Правила можете да се запознаете тук: 

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Участващи в работата на Гражданския съвет към настоящия момент са 18 организации, чиято цел е с участието на гражданското общество и неправителствения сектор да се постигне подобряване на правораздаването в качествено и срочно отношение.

Списък на участващите организации в Гражданския съвет

 

УС на Сдружение "СЕФИТА

20.07.2018 Г.