Проект „Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/“ бе представен на международен симпозиум в гр. Воронеж, Русия

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с участието на Сдружение "СЕФИТА" на Международен симпозиум на тема: Съдебната експертиза в строителството - гр. Воронеж, Русия, 2018, чийто съорганизатор Сдружението беше, сред материалите за участниците бяха включени изработените дипляни с информация относно изпълнявания от нас проект: „Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/“, разработван с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г.

В изнесената на симпозиума лекция от члена на Управителния съвет на Сдружение "СЕФИТА" - г-н Любомир Герджиков, беше подчертано съдействието на Европейските фондове за осъществяване на съдебната реформа в страната ни, в частност в сферата на съдебното експертизиране.

25.05.2018 г.

УС на Сдружение "СЕФИТА"