Основни положения от Междинен доклад (1) по Дейност 1_Проект ОПДУ

Уважаеми колеги,

Поради заявен интерес от вещи лица и други с отношение към съдебната експертиза, и в изпълнение на предвиденото по Дейност 6. от изпълнявания от Сдружение "СЕФИТА" проект по ОПДУ, по-долу публикуваме основните положения от разработения от Сдружението Междинен доклад (1).

Пълният текст на разработката ще бъде публикуван след изпълнението на Дейности 2. и 3. и съобразен с резултатите от по-нататъшните проучвания.

 

УС на Сдружение "СЕФИТА"

20.03.2018 г.