В изпълнение на дейност 2 по проекта са изработени начални доклади 2.1 и 2.2, утвърдени от управляващия екип на Сдружение "СЕФИТА" на 30.03.2018 г.

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че във връзка с изпълнявания проект от Сдружение "СЕФИТА" - „Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/“, от страна на експертите по проекта бяха разработени начални доклади 2.1 и 2.2, съдържащи данни и информация за изготвянето на междинен доклад 2.3.

Работата на експертите беше утвърдена на съвместно заседание, проведено с екипа по управление на проекта, на 30.03.2018 г.

05.04.2018 г.                                                 УС на Сдружение "СЕФИТА"