Участие на представители на Сдружение "СЕФИТА" в работна група на МП за промени в регламентирането на съдебната експертиза

Участие на представители на Сдружение "СЕФИТА" в работна група на МП за промени в регламентирането на съдебната експертиза