IN MEMORIAM - Почина председателят на БАСЕК - д-р Добрин Несторов

Уважаеми Колеги,

С прискърбие научаваме от публикация на сайта на БАСЕК, че на 27.10.2016 г. е починал д-р Добрин Несторов – Председател на Българската Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти (БАСЕК), общопризнат експерт-криминалист с визия за достойно място на съдебната експертиза в правораздавателния ни процес, прекрасен човек и наш партньор и приятел!

Поклон пред паметта му!

 

УС на Сдружение СЕФИТА