Сдружение "СЕФИТА" се включи в работата на междуведомствения Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за съдебна реформа

Актуални събития - / - Сдружение

 

Първо зааседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за реформи към МП, проведено на 29.01.2016 г.