Становище на организации на експерти относно проект на НИД на Наредба 2 от 2015 г. за вещите лица от 03.01.2018 г.