Проект „Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/“ бе представен на международна експертна конференция в Прага