Класирано проектно предложение на Сдружение "СЕФИТА" по Оперативна програма "Добро управление"

 

Уважаеми Колеги, 

 

Имаме удоволствието да ви информираме, че проектното предложение на работен екип от Сдружение "СЕФИТА" на тема: "Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/", е предложено за финансиране по Оперативна програма "Добро управление" - направление "Граждански контрол върху реформата в съдебната система", като е класирано от проверяващата комисия на 7-мо място сред 11-те одобрени за финансиране проекти, от общо 35 бр. подадени.

 

Надяваме се на активната ви подкрепа за изпълнение на заложеното в проектното предложение, с оглед успешна реализация и подобряване на обществените отношения по повод възлагането и извършването на съдебни експертизи - в интерес на съдебните експерти, на съдебния процес и на участващите в него, а също и на осъществяваната съдебна реформа и на обществото ни като цяло.

 

УС на Сдружение "СЕФИТА"