ЕКСПЕРТИ ВОДЯТ 2 ДЕЛА СРЕЩУ НАРЕДБА НА ВСС


ЕКСПЕРТИ ВОДЯТ 2 ДЕЛА СРЕЩУ НАРЕДБА НА ВСС

в-к “Труд” – 05.01.2005 г.

Наредбата, с която ВСС трябваше да уреди определянето на възнагражденията на вещите лица, разбуни духовете. Тя трябваше да бъде приета след промените в съдебния закон през 2003 год. Този акт е важен, тъй като вещи лица се назначават както по наказателни, така и по граждански, административни и търговски дела – когато за изясняване на възникнали по тях въпроси са нужни специални знания из областта на наука, изкуство, занаяти и пр., каквито органите на съдебната власт нямат. Съдът не е длъжен да възприеме експертното заключение, но трябва да го обсъди, заедно с другите доказателства по делото и да се мотивира защо не го приема. Вещите лица носят наказателна отговорност за умишлено дадено невярно заключение.

Първата жалба срещу наредбата е подадена през юли м.г. от 34 вещи лица от гр. Сливен. Те изтъкват два основни аргумента: че тя не урежда определянето на реални възнаграждения на вещите лица и че по този начин поражда условия за корупция и изготвяне на поръчкови експертизи (каквито случаи вече имало).

Според жалбоподателите минималните възнаграждения в наредбата са на нивото на 1991 год., което не отговаря на висококвалифицирания труд на вещите лица. При тези хонорари дори при абсолютно безпристрастни съдии всеки адвокат може да си “купи” вещо лице, за да му изготви нужната експертиза, която може да заблуди и по-висша съдебна инстанция, твърдят жалбоподателите. Не бил отчетен и рискът, който поемали вещите лица – често в залата и извън нея те били обект на заплахи и морален тормоз.

Втората жалба е от края на м.г. и е подадена от 42 вещи лица от София. С нея наредбата се атакува като незаконосъобразна с чисто юридически аргументи. Посочва се, че подзаконовият акт е приет в нарушение на изискванията на Закона за нормативните актове и съдебния закон. Един от сериозните аргументи е, че при изработването и приемането й, ВСС е излязъл извън определените му от съдебния закон компетенции – той е трябвало да издаде наредба за условията и реда за определяне на възнагражденията на вещите лица, а в отделна тарифа да посочи размера им. Вместо това възнагражденията са вкарани в наредбата.