Контакти


Сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи “СЕФИТА”


адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 1А, ет.3

телефон: 02 / 944-50-42, 857-50-91, 857-08-56

e-mail: office@sefita.orgУправителен съвет на Сдружение "СЕФИТА":

Веселина Георгиева Попова - Председател

Любомир Петров Герджиков - Изпълнителен член

Емилия Антова Петрова - Изпълнителен член

 

IBAN:  BG87 UBBS 8002 1038 9034 18
BIC:    UBBSBGSF
при:    "Обединена Българска Банка" АД