Отговор от Висшия съдебен съвет относно попълване на Справките-декларации в съответствие с Наредба № 1/2008 г.


Otgovor ot VSS - SD Chasove 1
Otgovor ot VSS - SD chasove 2