Публикация в списание "Правен свят" относно проблематиката в съдебното експертизиране от 17.11.2014 г.

http://www.legalworld.bg/40494.veshto-lice-poiska-zakon-za-sydebnata-ekspertiza.html 


Вещо лице поиска Закон за съдебната експертиза Експертът Любомир Герджиков упреква правосъдното министерство, че в наредбата не са взети предвид бележките на специалистите

17 ноември 2014, 11:51 | Правен свят

Експертът Любомир Герджиков от Сдружение "СЕФИТА" не одобрявапоследния вариант на Наредбата за вещите лица, публикуван от Министерството на правосъдието (МП) и сподели мнението си, че трябва да има закон за съдебните експертизи.

"На съдебната експертиза следва да се гледа като на съставна част на съдебната ни система. Най-приемливият вариант е да бъде приет Закон за съдебната експертиза по подобие, например, на Закона за адвокатурата. Но това все още е в сферата на мечтите", каза Герджиков пред БНР.

Според него, основните проблеми, коментирани напоследък покрай откраднатите тефтери на Филип Златанов, не са свързани толкова със специалните знания на специалистите, отколкото с организацията на самата експертиза. Той припомни, че през 2012 г. вещите лица получили писмен отговор от Министерството на правосъдието, в който се казвало, че сформираната при тях междуведомствена работна група по тази проблематика, не е стигнала до единодушно становище за ролята и мястото на съдебната експертиза в правосъдната система.

"Съдебната власт се опитва да облече в някакви нормативни рамки съдебните експерти, да се въведе нещо като нероден Петко. Ефектът от това обаче е, като да влязат да търсят палто за зимата в магазина, а то са останали само къси панталонки", описа ситуацията експертът.

Герджиков все пак призна, че и сегашният вариант за регулиране на отношенията с наредба е приемлив, стига тя да отговаря на законовите изисквания. "Да е изработена при зачитане принципите на обоснованост, стабилност, откритост, съгласуваност. А то какво се получава – от година на година се преписва една и съща наредба, която по-скоро задълбочава, а не решава проблемите", коментира експертът.

Невярно, според него е и изложеното в доклада, че Висшият съдебен съвет няма предложения по наредбата. Герджиков цитира протокол на Комисията по бюджет и финанси към ВСС, където се казвало, че от ВСС ще изразят становище, след като получат проекта на наредбата, а такъв още не били получили. 

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на наредба, той добави, че от сдружението ще изпратят на министерството жалбата си пред Върховния административен съд, който наскоро отмени последната наредба, в която са изложили всичките си бележки.

"За нас е симптоматично и това, че в т.н. актуализирана Стратегия за реформа на съдебната система, министърът е отделил половин страничка на съдебната експертиза и кой знае защо, само в отдела за наказателна политика", каза Герджиков.

Той упрекна и МП за твърдението, че за въвеждане на промени в наредбата са необходими непременно промени в ЗСВ и даде за пример изчисляването на часовата ставка за труда на вещите лица, за което са необходими икономически познания, а не законови промени.

Относно проблемите в организацията, той посочи и абсурден пример с определяне на възнаграждения от дознатели.

"Не е ли скандално, че дознатели, които нямат никакви специални знания, определят възнаграждението на експерти, а в някои случаи и за много тежки и дълги експертизи, свързани с данъчни производства, с банково дело. Те определят възнаграждения на око, без ориентири", заключи Герджиков.