Отговор от Министерство на Правосъдието по повод протест срещу Наредба за съдебните преводачи - от 22.05.2014 г. 2 стр.

Отговор от Министерство на Правосъдието по повод протест срещу Наредба за съдебните преводачи - от 22.05.2014 г. 2 стр.