Информация

Цели на Сдружение "СЕФИТА", актуални направления в дейността, действия по подобряване на експертната дейност в съдебния процес, участие в Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет.