За нас

Инфо

Сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи "СЕФИТА" е създадено в началото на 2003 г. като обединение с нестопанска цел на юридически лица, работещи в областта на финансово-икономическото и техническо експертизиране.