Протокол от заседание на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 26.04.2013 г.