Класирано проектно предложение на Сдружение "СЕФИТА" по Оперативна програма "Добро управление"

Класирано проектно предложение на Сдружение

 

Уважаеми Колеги, 

 

Имаме удоволствието да ви информираме, че проектното предложение на работен екип от Сдружение "СЕФИТА" на тема: "Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/", е предложено за финансиране по Оперативна програма "Добро управление" - направление "Граждански контрол върху реформата в съдебната система", като е класирано от проверяващата комисия на 7-мо място сред 11-те одобрени за финансиране проекти, от общо 35 бр. подадени.

 

Надяваме се на активната ви подкрепа за изпълнение на заложеното в проектното предложение, с оглед успешна реализация и подобряване на обществените отношения по повод възлагането и извършването на съдебни експертизи - в интерес на съдебните експерти, на съдебния процес и на участващите в него, а също и на осъществяваната съдебна реформа и на обществото ни като цяло.

 

УС на Сдружение "СЕФИТА"