Международен симпозиум „Актуални проблеми на съдебната експертиза. Контролни процедури в строителството.” – Москва, Русия

 

Уважаеми Колеги,

Информираме Ви, че на 19. Май 2017 г. в гр. Москва, Русия ще се проведе 3-ти международен симпозиум, включващ темите: „Актуални проблеми на съдебните експертизи. Контролни процедури в строителството”.

Ще бъдат обсъдени широк кръг теоретични и практически въпроси, касаещи възлагането и извършването на съдебни експертизи.

Особено внимание при обсъжданията ще бъде отделено на ползването на съдебни експерти при разрешаването на спорове в строителството чрез прилагането на арбитражни процедури, помирителни способи и други извънсъдебни пътища за решаване на проблемни ситуации в инвестиционния процес.

Имаме удоволствието да Ви уведомим, също така, че Сдружение СЕФИТА, в резултат от активното участие на негови представители в международни изяви в сферата на съдебното експертизиране, е поканено за партньор на мероприятието.

Повече информация бихте могли да прочетете на  http://www.expertmeeting.ru/

УС на Сдружение СЕФИТА