Сдружение "СЕФИТА" се включи в работна група към Министерство на правосъдието за изготвяне на проект на Закон за вещите лица


Заповед 1
Заповед 2