Ръководство за добри практики в съдебното експертизиране

 

Уважаеми Колеги,

Информираме ви, че в резултат на няколкогодишно сътрудничество, координирано от Европейския Институт за експертизи и експерти – Франция, в сътрудничество с неправителствени организации и учреждения от съдебните системи на страните от ЕС, в т.ч. и с партньорската подкрепа на Сдружение „СЕФИТА“, както и с финансовото съдействие на Европейската комисия по правосъдие, беше разработено и публикувано „Ръководство за добри практики при съдебното експертизиране в страните от ЕС“.

Ръководството разглежда детайлно съществените аспекти от дейността по извършването на съдебни експертизи и е ценно помагало за създаване на цялостна интегрирана представа за тази сфера на обществени отношения.

Предлагаме на вашето внимание текста на Ръководството – на английски език, като ви уведомяваме, че Министерството на правосъдието прояви интерес към разработката и пое ангажимент за извършването на професионален превод на български език.

http://www.experts-institute.eu/IMG/pdf/2015_11_17_eeei_guide_to_good_practices_egle_en.pdf

 

УС на Сдружение „СЕФИТА“